انتشار اولین نسخه مجله شهرساز

به زودی نخستین نسخه مجله شهرساز منتشر می شود. لینک کوتاه: https://wpu.ir/kolbc
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله ناحیه بندی و روش های آن در GIS

لینک کوتاه: https://wpu.ir/d3thb
بیشتر بخوانید

انواع قطع کتاب

قطع کتاب همان اندازهٔ درازا و پهنای کتاب است. به عبارت دیگر، قطع کتاب به طور کلی اندازهٔ درازا در برابر پهنا (عرض) هر برگ سنجیده می‌شود، یا گاهی اندازهٔ درازا در مقابل پهنا (عرض) جلد یک کتاب است. تعدادی...
بیشتر بخوانید