بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی
بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی را از Urbanity.ir بخواهید
Saturday, 22 June , 2024
امروز : شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
برچسب : وینچستر

شکل دهی مکان برای کیفیت زندگی بهتر – آموزش برای مشاوران، افسران و انجمن های مسکن در ایستلی و وینچستر

بروشور این مجموعه آموزشی استنتیجه یک پروژه مشترکبین شهر وینچسترشورا و ایستلیشورای شهر و استتوسط شهری حمایت می شودگروه طراحی این سریال سازماندهی خواهد شدو با پشتیبانی ازشهرسازی فریا، یک ساحل جنوبیبرنامه ریزی و شهریتمرین طراحی سه شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۵ ۱:۰۰ بعد از ظهر ” ۵:۰۰ بعد از ظهر سوئیت والتون، وینچستر گیلدهال، برادوی، […]

22 ژانویه 2020