فرم دریافت لایسنس محصولات

فرم درخواست لایسنس فعالسازی محصولات

جهت فعال سازی محصولات و آموزش ها فرم زیر را تکمیل نمایید و منتظر دریافت کد کلایسنس از طریق پیامک و ایمیل باشید
  • لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید
  • جهت تایید واریز شما، لطفا 4 رقم آخر شماره کارت بانکی که با آن هزینه فایل را واریز کردید را وارد نمایید-
  • فایل و یا فیلم دریافت شده را توسط پلیر مخصوص ما باز کنید و ماشین کد را از درون آن Copy و اینجا Paste کنید. ما طبق این ماشین کد برای شما پسورد تولید و ارسال می کنیم
  • فایل و یا فیلم دریافت شده را توسط پلیر مخصوص ما باز کنید و Project ID را از درون آن Copy و اینجا Paste کنید. ما طبق این ID برای شما پسورد تولید و ارسال می کنیم