Friday, 2 June , 2023
امروز : جمعه, ۱۲ خرداد , ۱۴۰۲
اخبار ویژه »

درونیابی مکانی-زمانی با استفاده از شبکه عصبی نمودار

درونیابی مکانی-زمانی با استفاده از شبکه عصبی نمودار | ۲۰۲۳-۰۵-۱۸ ۱۷:۲۳:۳۲ درونیابی مکانی-زمانی یک تکنیک پرکاربرد برای تخمین مقادیر در مکان های نمونه برداری نشده با استفاده از وابستگی های مکانی-زمانی در مشاهدات است. مدل‌های درون‌یابی کلاسیک با چالش‌هایی مواجه هستند، با این حال، در برخورد با غیرخطی و غیرایستایی ذاتی فرآیندهای مکانی-زمانی، به‌ویژه در […]

18 مه 2023

درونیابی مکانی-زمانی با استفاده از شبکه عصبی نمودار

درونیابی مکانی-زمانی با استفاده از شبکه عصبی نمودار | ۲۰۲۳-۰۵-۱۸ ۱۷:۲۳:۳۲ درونیابی مکانی-زمانی یک تکنیک پرکاربرد برای تخمین مقادیر در مکان های نمونه برداری نشده با استفاده از وابستگی های مکانی-زمانی در مشاهدات است. مدل‌های درون‌یابی کلاسیک با چالش‌هایی مواجه هستند، با این حال، در برخورد با غیرخطی و غیرایستایی ذاتی فرآیندهای مکانی-زمانی، به‌ویژه در […]

18 مه 2023

Plantationocene اندونزی

Plantationocene اندونزی | ۲۰۲۳-۰۵-۱۷ ۱۳:۰۷:۴۷ . برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,Plantationocene اندونزی ,۱۶۸۴۴۱۷۵۰۵ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2201633?af=R | 2023-05-17 13:07:47

17 مه 2023

برتری املاک و مستغلات: مسکن ساخته شده و محدودیت های شمول از طریق مالی

برتری املاک و مستغلات: مسکن ساخته شده و محدودیت های شمول از طریق مالی | ۲۰۲۳-۰۵-۱۷ ۱۳:۰۵:۵۶ . برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,برتری املاک و مستغلات: مسکن ساخته شده و محدودیت های شمول از طریق مالی ,۱۶۸۴۴۳۸۳۲۵ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2200507?af=R | 2023-05-17 13:05:56

17 مه 2023

چگونه فعالیت‌های روزمره با الگوی فضایی-زمانی، تغییرات در سلامت روان افراد را توضیح می‌دهند؟

چگونه فعالیت‌های روزمره با الگوی فضایی-زمانی، تغییرات در سلامت روان افراد را توضیح می‌دهند؟ | ۲۰۲۳-۰۵-۱۵ ۰۶:۲۰:۵۹ . برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,چگونه فعالیت‌های روزمره با الگوی فضایی-زمانی، تغییرات در سلامت روان افراد را توضیح می‌دهند؟ ,۱۶۸۴۲۳۷۶۸۴ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2201631?af=R | 2023-05-15 06:20:59

15 مه 2023

موج‌ها در سه یخچال سوالبارد برگرفته از منابع تاریخی و ویژگی‌های ژئومورفیک

موج‌ها در سه یخچال سوالبارد برگرفته از منابع تاریخی و ویژگی‌های ژئومورفیک | ۲۰۲۳-۰۵-۱۵ ۰۶:۱۹:۵۴ . برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,موج‌ها در سه یخچال سوالبارد برگرفته از منابع تاریخی و ویژگی‌های ژئومورفیک ,۱۶۸۴۲۵۵۸۰۵ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2200487?af=R | 2023-05-15 06:19:54

15 مه 2023

استخراج فضای بیرونی: کاوش تکنو آرمان‌شهری در زمان بحران آب و هوا

استخراج فضای بیرونی: کاوش تکنو آرمان‌شهری در زمان بحران آب و هوا | ۲۰۲۳-۰۵-۱۵ ۰۶:۱۹:۲۵ . برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,استخراج فضای بیرونی: کاوش تکنو آرمان‌شهری در زمان بحران آب و هوا ,۱۶۸۴۲۷۳۸۰۵ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2201339?af=R | 2023-05-15 06:19:25

15 مه 2023

لندفرم های نامگذاری شده جهان: مجموعه ژئومورفولوژیکی و فیزیوگرافیک

لندفرم های نامگذاری شده جهان: مجموعه ژئومورفولوژیکی و فیزیوگرافیک | ۲۰۲۳-۰۵-۱۵ ۰۶:۱۷:۴۱ . برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,لندفرم های نامگذاری شده جهان: مجموعه ژئومورفولوژیکی و فیزیوگرافیک ,۱۶۸۴۲۸۸۸۰۵ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2200548?af=R | 2023-05-15 06:17:41

15 مه 2023

تأثیر آب و هوا و خاک بر انتشار شهرها در قلمرو لهستان در قرن سیزدهم تا هجدهم

تأثیر آب و هوا و خاک بر انتشار شهرها در قلمرو لهستان در قرن سیزدهم تا هجدهم | ۲۰۲۳-۰۵-۰۸ ۰۷:۳۷:۴۹ . برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,تأثیر آب و هوا و خاک بر انتشار شهرها در قلمرو لهستان در قرن سیزدهم تا هجدهم ,۱۶۸۳۶۳۹۰۰۳ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2200493?af=R | 2023-05-08 07:37:49

08 مه 2023

ارزش گذاری طبیعت در شبکه های تولید جهانی: گردشگری شکار و وزن تاریخ در زامبزی، نامیبیا

ارزش گذاری طبیعت در شبکه های تولید جهانی: گردشگری شکار و وزن تاریخ در زامبزی، نامیبیا | ۲۰۲۳-۰۵-۰۸ ۰۷:۳۵:۱۴ . برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,ارزش گذاری طبیعت در شبکه های تولید جهانی: گردشگری شکار و وزن تاریخ در زامبزی، نامیبیا ,۱۶۸۳۶۵۵۸۰۴ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2200468?af=R | 2023-05-08 07:35:14

08 مه 2023

درک “جزیره بودن”

درک “جزیره بودن” | ۲۰۲۳-۰۵-۰۸ ۰۷:۳۱:۰۸ . برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,درک “جزیره بودن” ,۱۶۸۳۵۶۷۰۰۴ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2193249?af=R | 2023-05-08 07:31:08

08 مه 2023

جنوب جنوب: نفاق سیاسی، تبعید، و فراملی گرایی آمریکای لاتین پیرامون جلسات «جغرافیای جدید» در مخروط جنوبی (دهه ۱۹۶۰-۱۹۷۰)

جنوب جنوب: نفاق سیاسی، تبعید، و فراملی گرایی آمریکای لاتین پیرامون جلسات «جغرافیای جدید» در مخروط جنوبی (دهه ۱۹۶۰-۱۹۷۰) | ۲۰۲۳-۰۵-۰۸ ۰۷:۲۹:۰۷ . برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,جنوب جنوب: نفاق سیاسی، تبعید، و فراملی گرایی آمریکای لاتین پیرامون جلسات «جغرافیای جدید» در مخروط جنوبی (دهه ۱۹۶۰-۱۹۷۰) ,۱۶۸۳۵۸۶۰۸۴ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2192266?af=R | […]

08 مه 2023

اجرای بیزی مدل رگرسیون جغرافیایی وزن دار چند مقیاسی با INLA

اجرای بیزی مدل رگرسیون جغرافیایی وزن دار چند مقیاسی با INLA | ۲۰۲۳-۰۵-۰۵ ۱۰:۴۸:۴۰ مدل رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی چند مقیاسی (MGWR) توسعه مهمی از مدل رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی کلاسیک (GWR) است که می‌تواند برای کشف ناپایداری فضایی رابطه رگرسیون در تحلیل فضایی مورد استفاده قرار گیرد، اما همچنین اجازه می‌دهد تا مقیاس‌های مختلف در روابط […]

05 مه 2023

رژیم‌های آتش‌سوزی پویا و شرایط جنگل در طول سه قرن در یک جنگل کاج-بلوط کوتاه برگ در کوه‌های اوچیتا، آرکانزاس، ایالات متحده آمریکا

رژیم‌های آتش‌سوزی پویا و شرایط جنگل در طول سه قرن در یک جنگل کاج-بلوط کوتاه برگ در کوه‌های اوچیتا، آرکانزاس، ایالات متحده آمریکا | ۲۰۲۳-۰۵-۰۲ ۰۹:۲۴:۵۹ . برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,رژیم‌های آتش‌سوزی پویا و شرایط جنگل در طول سه قرن در یک جنگل کاج-بلوط کوتاه برگ در کوه‌های اوچیتا، […]

02 مه 2023

اساطیر جغرافیایی و سلامت جهانی

اساطیر جغرافیایی و سلامت جهانی | ۲۰۲۳-۰۴-۲۵ ۱۱:۲۶:۵۰ . منابع: ۱- shahrsaz.ir ,اساطیر جغرافیایی و سلامت جهانی ,۱۶۸۲۸۷۵۲۵۶ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2187755?af=R | 2023-04-25 11:26:50

25 آوریل 2023

زیرساخت های حاکمیت: قانون، اردوگاه های کار، و جغرافیای مادی بردگی

زیرساخت های حاکمیت: قانون، اردوگاه های کار، و جغرافیای مادی بردگی | ۲۰۲۳-۰۴-۲۴ ۱۱:۲۹:۵۰ منابع: ۱- shahrsaz.ir ,زیرساخت های حاکمیت: قانون، اردوگاه های کار، و جغرافیای مادی بردگی ,۱۶۸۲۸۷۵۹۸۰ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24694452.2023.2187340?af=R | 2023-04-24 11:29:50

24 آوریل 2023

با فعال سازی نوتیفیکیشن سایت به روز بمانید! آیا میخواهید جدید ترین مطالب سایت را به صورت نوتیفیکیشن دریافت کنید؟ خیر بله