بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی
بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی را از Urbanity.ir بخواهید
Wednesday, 24 April , 2024
امروز : چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳
آرشیو :

گزارش پانل کمک فنی ULI Net Zero Imperative Hong Kong

گزارش پانل کمک فنی ULI Net Zero Imperative Hong Kong منابع: ۱- shahrsaz.ir,گزارش پانل کمک فنی ULI Net Zero Imperative Hong Kong ۲- https://knowledge.uli.org/en/reports/tap/2023/uli-net-zero-imperative-hong-kong ۳- knowledge.uli.org,2024-03-23 04:19:58 ۴- tandfonline.com

23 مارس 2024