بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی
بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی را از Urbanity.ir بخواهید
Wednesday, 24 April , 2024
امروز : چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳
آرشیو :

مقالات نشان می‌دهند که ادعاهایی که دولت طرح‌های کم‌ترافیک را مسدود کرده بود، تخیلی بود

به نظر می رسد که “برنامه رانندگان” ریشی سوناک تا کنون عمدتاً عملکردی است. عکس: کارل کورت/گتی مشاهده تصویر به صورت تمام صفحه به نظر می رسد که “برنامه رانندگان” ریشی سوناک تا کنون عمدتاً عملکردی است. عکس: کارل کورت/گتی دولت مدعی است که از نصب شوراها جلوگیری کرده است محله های کم تردد گاردین […]

04 فوریه 2024

مقالات نشان می‌دهند که ادعاهایی که دولت طرح‌های کم‌ترافیک را مسدود کرده بود، تخیلی بود

به نظر می رسد که “برنامه رانندگان” ریشی سوناک تا کنون عمدتاً عملکردی است. عکس: کارل کورت/گتی مشاهده تصویر به صورت تمام صفحه به نظر می رسد که “برنامه رانندگان” ریشی سوناک تا کنون عمدتاً عملکردی است. عکس: کارل کورت/گتی دولت مدعی است که از نصب شوراها جلوگیری کرده است محله های کم تردد گاردین […]

04 فوریه 2024

مقالات نشان می‌دهند که ادعاهایی که دولت طرح‌های کم‌ترافیک را مسدود کرده بود، تخیلی بود

به نظر می رسد که “برنامه رانندگان” ریشی سوناک تا کنون عمدتاً عملکردی است. عکس: کارل کورت/گتی مشاهده تصویر به صورت تمام صفحه به نظر می رسد که “برنامه رانندگان” ریشی سوناک تا کنون عمدتاً عملکردی است. عکس: کارل کورت/گتی دولت مدعی است که از نصب شوراها جلوگیری کرده است محله های کم تردد گاردین […]

04 فوریه 2024