بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی
بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی را از Urbanity.ir بخواهید
Wednesday, 24 April , 2024
امروز : چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳

فيلم: توسعه مجدد داراوی یک تغییر پارادایم در برنامه ریزی شهری خواهد بود.

Title:توسعه مجدد داراوی یک تغییر پارادایم در برنامه ریزی شهری خواهد بود. #پروژه توسعه دهاراویر #dharavi #drppl #adani #adanigroup #adanirealty #maharashtragonment #drpplsurvey #mumbai قسمتي از متن فيلم: ID: KW-s3lOVlAw Time: 1711454950 Date: 2024-03-26 15:39:10 Duration: 00:01:46 منبع

26 مارس 2024