بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی
بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی را از Urbanity.ir بخواهید
Wednesday, 24 April , 2024
امروز : چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳

پدیده گسترش کالبدی و فضایی شهرها به سوی روستاها

پدیده گسترش کالبدی و فضایی شهرها به سوی روستاها پدیده گسترش کالبدی و فضایی شهرها به سوی روستاها نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان حمیرا بردبار ۱ اسماعیل ابراهیمی ۲ ۱ ندارد ۲ نویسنده و مسئول مکاتبات چکیده از جلوه‌های اصلی شهرنشینی در دنیای کنونی، رشد و توسعه فیزیکی شهرها، در کنار افزایش جمعیت شهری […]

21 مارس 2024