بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی
بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی را از Urbanity.ir بخواهید
Wednesday, 24 April , 2024
امروز : چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳

پویایی چند بعدی تعامل عابر پیاده-محیط: تحلیل ریزحرکت در خیابان استقلال استانبول*

پویایی چند بعدی تعامل عابر پیاده-محیط: تحلیل ریزحرکت در خیابان استقلال استانبول* | ۲۰۲۴-۰۳-۰۶ ۱۳:۱۲:۳۸ خلاصه این مطالعه از هر دو روش کمی و کیفی برای تجزیه و تحلیل حرکت عابر پیاده در امتداد خیابان استقلال استانبول استفاده می کند. هدف کشف رابطه پیچیده بین پویایی عابر پیاده و عناصر طراحی شهری، با تاکید بر […]

06 مارس 2024