بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی
بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی را از Urbanity.ir بخواهید
Wednesday, 24 April , 2024
امروز : چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳
آرشیو :

آیا شهرهای دیگر تصمیم پاریس برای افزایش هزینه های پارکینگ خودروهای شاسی بلند را کپی خواهند کرد؟

بیلبوردی در مورد همه پرسی SUV در پاریس. عکس: سارا میسونیر/رویترز مشاهده تصویر به صورت تمام صفحه بیلبوردی در مورد همه پرسی SUV در پاریس. عکس: سارا میسونیر/رویترز پجوآنا و لوئیس در حالی که از یک ایستگاه رای‌گیری بیرون می‌رفتند، یک کالسکه را فشار می‌دادند و توافق کردند که خودروهای شاسی‌بلند برای شهری فشرده مانند […]

05 فوریه 2024

آیا شهرهای دیگر تصمیم پاریس برای افزایش هزینه های پارکینگ خودروهای شاسی بلند را کپی خواهند کرد؟

بیلبوردی در مورد همه پرسی SUV در پاریس. عکس: سارا میسونیر/رویترز مشاهده تصویر به صورت تمام صفحه بیلبوردی در مورد همه پرسی SUV در پاریس. عکس: سارا میسونیر/رویترز پجوآنا و لوئیس در حالی که از یک ایستگاه رای‌گیری بیرون می‌رفتند، یک کالسکه را فشار می‌دادند و توافق کردند که خودروهای شاسی‌بلند برای شهری فشرده مانند […]

05 فوریه 2024

آیا شهرهای دیگر تصمیم پاریس برای افزایش هزینه های پارکینگ خودروهای شاسی بلند را کپی خواهند کرد؟

بیلبوردی در مورد همه پرسی SUV در پاریس. عکس: سارا میسونیر/رویترز مشاهده تصویر به صورت تمام صفحه بیلبوردی در مورد همه پرسی SUV در پاریس. عکس: سارا میسونیر/رویترز پجوآنا و لوئیس در حالی که از یک ایستگاه رای‌گیری بیرون می‌رفتند، یک کالسکه را فشار می‌دادند و توافق کردند که خودروهای شاسی‌بلند برای شهری فشرده مانند […]

05 فوریه 2024