بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی
بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی را از Urbanity.ir بخواهید
Wednesday, 24 April , 2024
امروز : چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳

قلمرو به دست آمده: ایجاد طراحی شهری به عنوان “چهارمین” رشته طراحی

قلمرو به دست آمده: ایجاد طراحی شهری به عنوان “چهارمین” رشته طراحی | ۲۰۲۴-۰۲-۰۷ ۱۴:۳۱:۵۸ برای افزایش اندازه تصویر کلیک کنیدبرای کاهش اندازه تصویر کلیک کنید برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,قلمرو به دست آمده: ایجاد طراحی شهری به عنوان “چهارمین” رشته طراحی ,۱۷۱۱۸۱۷۴۲۸ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13574809.2024.2311996?af=R | 2024-02-07 14:31:58

07 فوریه 2024

قلمرو به دست آمده: ایجاد طراحی شهری به عنوان “چهارمین” رشته طراحی

قلمرو به دست آمده: ایجاد طراحی شهری به عنوان “چهارمین” رشته طراحی | ۲۰۲۴-۰۲-۰۷ ۱۴:۳۱:۵۸ برای افزایش اندازه تصویر کلیک کنیدبرای کاهش اندازه تصویر کلیک کنید برای مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید منابع: ۱- shahrsaz.ir ,قلمرو به دست آمده: ایجاد طراحی شهری به عنوان “چهارمین” رشته طراحی ,۱۷۱۱۸۲۹۷۳۱ ۲- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13574809.2024.2311996?af=R | 2024-02-07 14:31:58

07 فوریه 2024