بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی
بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی را از Urbanity.ir بخواهید
Wednesday, 24 April , 2024
امروز : چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳

خیابان های مرتفع، پیری و رفاه

خیابان های مرتفع، پیری و رفاه | ۲۰۲۴-۰۱-۱۸ ۰۹:۲۶:۳۳ خلاصه علیرغم کاهش درک شده، خیابان‌های بلند محلی در بریتانیا مکان‌های مرکزی و باارزشی هستند که می‌توانند پیری را در محل تقویت کنند، با این حال پتانسیل آنها برای حفظ رفاه در دوران پیری نادیده گرفته شده است. با استفاده از روش‌های کیفی، این مقاله به […]

18 ژانویه 2024

خیابان های مرتفع، پیری و رفاه

خیابان های مرتفع، پیری و رفاه | ۲۰۲۴-۰۱-۱۸ ۰۹:۲۶:۳۳ خلاصه علیرغم کاهش درک شده، خیابان‌های بلند محلی در بریتانیا مکان‌های مرکزی و باارزشی هستند که می‌توانند پیری را در محل تقویت کنند، با این حال پتانسیل آنها برای حفظ رفاه در دوران پیری نادیده گرفته شده است. با استفاده از روش‌های کیفی، این مقاله به […]

18 ژانویه 2024

خیابان های مرتفع، پیری و رفاه

خیابان های مرتفع، پیری و رفاه | ۲۰۲۴-۰۱-۱۸ ۰۹:۲۶:۳۳ خلاصه علیرغم کاهش درک شده، خیابان‌های بلند محلی در بریتانیا مکان‌های مرکزی و باارزشی هستند که می‌توانند پیری را در محل تقویت کنند، با این حال پتانسیل آنها برای حفظ رفاه در دوران پیری نادیده گرفته شده است. با استفاده از روش‌های کیفی، این مقاله به […]

18 ژانویه 2024

خیابان های مرتفع، پیری و رفاه

خیابان های مرتفع، پیری و رفاه | ۲۰۲۴-۰۱-۱۸ ۰۹:۲۶:۳۳ خلاصه علیرغم کاهش درک شده، خیابان‌های بلند محلی در بریتانیا مکان‌های مرکزی و باارزشی هستند که می‌توانند پیری را در محل تقویت کنند، با این حال پتانسیل آنها برای حفظ رفاه در دوران پیری نادیده گرفته شده است. با استفاده از روش‌های کیفی، این مقاله به […]

18 ژانویه 2024