بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی
بهترین آموزش های کاربردی در شهرسازی را از Urbanity.ir بخواهید
Wednesday, 24 April , 2024
امروز : چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳

فيلم: کمیسیون شهرسازی ۲۶ مارس ۲۰۲۴

Title:کمیسیون شهرسازی ۲۶ مارس ۲۰۲۴ بحث‌ها و مشورت‌های شوراها را در کمیته برنامه‌ریزی شهری شورای شهر جونویل در ۲۶ مارس ۲۰۲۴ دنبال کنید. قسمتي از متن فيلم: ID: s_B5UyIbc_o Time: 1711522375 Date: 2024-03-27 10:22:55 Duration: 00:47:06 منبع

27 مارس 2024

فيلم: کمیسیون شهرسازی ۲۵ مارس ۲۰۲۴

Title:کمیسیون شهرسازی ۲۵ مارس ۲۰۲۴ بحث‌ها و مشورت‌های شوراها را در کمیته برنامه‌ریزی شهری شورای شهر جونویل در ۲۵ مارس ۲۰۲۴ دنبال کنید. قسمتي از متن فيلم: ID: yvaY2Qx5d3s Time: 1711453429 Date: 2024-03-26 15:13:49 Duration: 01:07:49 منبع

26 مارس 2024

فيلم: کمیسیون شهرسازی ۲۵ مارس ۲۰۲۴

Title:کمیسیون شهرسازی ۲۵ مارس ۲۰۲۴ بحث‌ها و مشورت‌های شوراها را در کمیته برنامه‌ریزی شهری شورای شهر جونویل در ۲۵ مارس ۲۰۲۴ دنبال کنید. قسمتي از متن فيلم: ID: ocWvvXCxFRw Time: 1711431505 Date: 2024-03-26 09:08:25 Duration: 00:14:56 منبع

26 مارس 2024

فيلم: کمیسیون شهرسازی ۲۵ مارس ۲۰۲۴

Title:کمیسیون شهرسازی ۲۵ مارس ۲۰۲۴ بحث‌ها و مشورت‌های شوراها را در کمیته برنامه‌ریزی شهری شورای شهر جونویل در ۲۵ مارس ۲۰۲۴ دنبال کنید. قسمتي از متن فيلم: ID: JZ-mLKzhHwg Time: 1711398914 Date: 2024-03-26 00:05:14 Duration: 00:16:16 منبع

26 مارس 2024