کتاب تحلیل فضاهای شهری و معماری

فروشنده : شهرساز

موجود


مقایسه
دسته بندی ها :

این کتاب بر اساس منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری به گونه ای مختصر و همگام با سیاست های تالیف کتابهای کارشناسی ارشد عصر کنکاش تالیف شده است.

Vendor Information

مکان محصول

سوال از فروشنده