کتاب گردشگری ساحلی (مدیریت و برنامه ریزی)

ارزش ها و هزینه ها مدیریت یکپارچه‌ی ساحلی، زمینه‌ای برای برنامه ریزی گردشگری مکانیابی و طراحی تسهیلات و فضاهای گردشگری در سواحل ارزیابی، کنترل و نظارت بر اثرات زیست محیطی گردشگری ساحلی و …

سنجش

نویسنده: میر نجف موسوی – اسماعیل صفرعلی زاده – مهدی عبداله زاده

انتشارات: آراد

تعداد صفحات: 286

نویسنده

انتشارات

محل نشر

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

کد

WhatsApp Logo
X