کتاب فرآیندها و سیستم های جوی

نویسنده: راسل د. تامپسون

مترجم: حسینمراد محمدی

انتشارات: دانشگاه تهران

تعداد صفحات: 296

 

سنجش
نویسنده

مترجم

انتشارات

محل نشر

تعداد صفحات

نوبت چاپ

کد

WhatsApp Logo
X