کتاب سیاست و برنامه ریزی گردشگری

نویسنده: دیوید ال. ادگل

مترجم: دکتر نرگس احمدی فرد – دکتر ابوالفضل مشکینی – الهام علی زاده

انتشارات: آراد

تعداد صفحات: 296

سنجش
WhatsApp Logo
X