اپلیکیشن شهرساز

نخستین اپلیکیشن تخصصی مهندسی شهرسازی و علوم شهری از جمله

طراحی شهری  – برنامه ریزی شهری – مدیریت شهری – برنامه ریزی منطقه ای – جغرافیا – معماری – عمران – جامعه شناسی شهری – مهندسی آب و فاظلاب – GIS و سنجش از دور و  …

اطلاعیه های تخصصی توسط این اپلیکیشن برای شما شهرسازان و متخصصان علوم شهری ارسال می شود.

تومان

- +